Текущее время: 21 июл 2024, 22:42

Часовой пояс: UTC + 2 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 07:10 
Не в сети
Постоялец

Зарегистрирован: 01 июл 2009, 11:10
Сообщений: 929
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на постанову судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ
від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2а-665/10

Постановою судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ ХХХХ В.П. від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2а-665/10 відмовлено повністю у задоволеннi позовудо інспектора Новомосковськоi роти ДПС Зайченко В.В. «про скарження постанови серії АЕ 248094 у справі про адміністративне правопорушення від 18.04.2010р. за ч. 1 ст. 122 КУпАП та ч.1 ст. 126 КУпАП, з накладенням штрафу в розмірі 800,00 грн.
Я,П.І.Б. Позивач,вважаю що постанова, Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2а-665/10, винесена з порушенням норм матеріального і процесуального права,неповного з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, ,що призвело до неправильного вирішення справи щодо вимог позивача.
1.Згідно п.1 ст. 11 КАСУ Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості,п.2 ст.71 КАСУ 2. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Так у позовній заяві мною було надано до суду протокол № АЕ 347873 складений відповідачем 18.04.2010.У позовній заяві до суду першої інстанції я вказав що протокол № АЕ 347873 від 18.04.2010 складений з порушенням нормативно правових актів,і Законів України,якими повинен керуватись посадова особа при здійсненні владних повноважень,згідно ст..19 Конституції України.
Так згідно ст..25 КУпАП Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою.
Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Протокол не складається у випадках, передбачених
ст. 258 КУпАП.Але у ст..258 КУпАП відсутнє зазначення ч.1ст..122,ч1.ст.126 КУпАП.
Тому я вважаю,а суд першої інстанції не з’ясував чому і з яких підстав,що відповідач неправомірно склав один протокол з зазначенням двох правопорушень .
2. Згідно ст..256 КУпАП У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: суть адміністративного правопорушенн, інші відомості, необхідні для вирішення справи
Так у протоколі протоколі № АЕ 347873 вказано про порушення ч.1 ст.122 КУпАП,а саме порушення швидкості,встановленої знаком 3.29,і що швидкість вимірювалась приладом «Радіс».
Згідно Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, на вимірювання у сфері, у якій їх результат можуть бути використані у якості доказу по справі, розповсюджується державний метрологічний нагляд,а у п.1 ст.10 Вимірювання та використання їх результатів 1. Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань.
Як вбачається,при вивченні, у протоколі відсутні докази того,що вимірювана швидкість належить моєму автомобілю,данні про правові підстави використання приладу «Радіс» у якості вимірювального приладу,не вказано про час і термін перевірки приладу,не зазначено про відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань
З не зрозумілих причин,суд не дослідив правові підстави допустимості доказів по правопорушенню виявленому відповідачем.
3 Крiм того вiдповiдно до п. 2.18 Методичних рекомендацiй щодо практичних дiй працiвникiв дорожньо-патрульноi служби ДАI під час документування порушень Правiл дорожнього руху допущених водiями транспортних засобiв (2008 року), якщо пiд час оформлення виявленого порушення ПДР протоколом про адмiнiстративне правопорушення працiвником ДАI допущенi механiчнi пошкодження або виявлені типографський брак, оформлення правопорушення продовжуеться на наступному за нумерацiею бланку протоколу. Тобто цiєю нормою передбачена цілісність протоколiв про адмiнiстративне правопорушення. Данi вимоги не були дотриманi iспектором Зайченко В.В. при складаннi протоколу про адмiнiстративне правопорушення (а.с.5) вiд 18.04.2010 року, тобто порушено порядок складання бланку сувороi звiтностi, а судом першоi iнстанцii не враховане це порушення.
4. Згідно ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
21.2. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
Державтоінспекцією МВС України під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
Тобто,відповідач мав право перевірити договір лише у випадках визначених нормами спеціального нормативного акту,і право відповідача перевірити договір наступає лише у випадку складання протоколів щодо порушень ПДД.
Згідно ст..254 КУпАП,відповідач виявивши порушення повинен скласти ще один протокол,у якому повинен був зазначити суть правопорушення,інші обставини справи,,згідно ст..256 КУпАП.
Відповідач,діючи з порушенням вимог КУпАП і самовільно розширивши свої повноваження, щодо виявлення правопорушень і складання протоколу,своїми діями позбавив мене права гарантованого у ст..268 КУпАП.
5. Відповідач склавши протокол № АЕ 347873,порушивши НПА і ЗУ,виніс постанову
АЕ 248094,по справі про право порушення ч.1 ст.122,ч.1ст.126 КУпАП.Постанова АЕ 248094 винесенна з порушенням п.2,п.3 ст.278 Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
Відповідач порушив мої права визначені у КУпАП,а саме –не з’ясував мій матеріальний стан, обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.
Також в порушення норм права зазначеній у ст.251 КУпАП, Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху.
Як вбачається з постанови,у описі обставин справи відсутнє зазначення підстав з яких покази приладу «Радіс» були прийняті як належні,і в порушення ст.283 КУпАП про зміст постанови,відповідач вказав не з’ясовані обставини справи
6. Так у п.24 постанови ПВСУ №14 від 23.12.2005 йдеться про недопущення судами спрощеного розгляду справ про адміністративне правопорушення-
24. Звернути увагу судів на неприпустимість спрощеного підходу до судового розгляду справ про адміністративні правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, яких притягають до відповідальності.
Я вважаю,що відповідач повинен у своїх діях враховувати ці положення постанови ПВСУ №14 ,так як відповідно змін у КУпАП,внесених ЗУ , N 586-VI відповідачу делеговано право розглядати справи про адміністративні правопорушення,згідно ст.222 КУпАП.
7.Згідно п.3 ст.2 КАСУ,суд першої інстанції повинен був перевірити,що прийняте відповідачем рішення відповідає НПА і ЗУ,обґрунтовано,неупереджено,добросовісно, пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття
рішення.
8. У дванадцятому абзацi постанови суд посилаеться на п. 4.1 та 4.2 Iнсрукцii з дiяльностi пiдроздiлов дорожно-патрульноi служби Державтоiнспеекцii МВС Украiни яка була затверджена Наказом МВС 13.11.2006 №1111. Хочу звернути увагу суду на той факт що дана інструкція вратила чиннiсть 17.07.2009 на пiдставi виходу нового наказу №111 вiд 27.03.2009 . Це свідчить що суд першої інстанції неповній мірі з’ясував усі обставини прийняття відповідачем рішення по справі про адміністративне правопорушення.
9.Окрім наведеного при винесенні постанови не враховано особу, матеріальний стан та інши обставини, які слід враховувати при призначенні адміністративного стягнення відповідно до ст.33 КУпАП. Як видно iз протоколу (а.с.5), i я пiдтверджую цей факт зараз, я тимчасово непрацюючий, i є єдиним годувальником у родині з непостійним доходом, i сплатити штраф у розмiрi 800 гр. я не можу у зв'язку скрутного фінансового становища.
Разом з тим звертаю увагу, що адміністративне стягнення було накладене на мене без урахування характеру вчинених мною правопорушеня та майже у максимальному розмірі, передбаченому санкцією ч. 1 ст. 126 КУпАП.
Згідно матеріалів справи обставини, які б обтяжували мою відповідальність, відсутні.
Зважаючи на викладене постанова судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ Мороз В.П. від 21 травня 2010 р. у справі про адміністративне правопорушення № 2-а-665/10 є незаконною та необґрунтованою, такою, що порушує норми матеріального та процесуального права України, а також право позивача, ХХХХХ, на справедливий розгляд безстороннім судом (п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод).
Відповідно до вищевикладеного і згідно ст., ст. 1, 9, 17, 18, 247, 251, 252, КУпАП, ст., ст. 6, 9, 185, ч. 4 ст. 187, ст., 198, ст. 202 КАС України.

ПРОШУ :

1. Скасувати постанову судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ Мороз В.П. від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2-а-665/10 та прийняти нову постанову суду про скасування постанови серії АЕ № 248094 від 18.04.2010.
2.. Провадження по адміністративній справі 2а-665/10 – закрити, відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП в зв’язку з відсутністю в моїх діях складу адміністративного правопорушення.
3. Звільнити від сплати державного мита, як особу , що оскаржила Постанову про адміністративне правопорушення відповідно до ст.288 КУпАП.

Додаток:

1Квитанція про надіслання поштою копії апеляційної скарги до апеляційного суду.(не знаю)
2. Копія відповідачу.
http://draff.org.ua/viewtopic.php?f=16&t=89&p=154#p154


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 12:12 
Не в сети
Постоялец
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 31 май 2010, 22:11
Сообщений: 738
Откуда: Днепропетровск
Авто: Aveo
Может добавить в графу ПРОШУ (в пункт 3) и то чтоб признали действия гайца непровомерными?
Чтоб потом на моральный вред подать.

1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду;
2. Повідомити позивача, -----------------------------, про час та місце судового розгляду;
3. Скасувати постанову судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ Мороз В.П. від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2-а-665/10 та прийняти нову постанову суду про скасування постанови серії АЕ № 248094 від 18.04.2010.
4.. Провадження по адміністративній справі 2а-665/10 – закрити, відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП в зв’язку з відсутністю в моїх діях складу адміністративного правопорушення.
5. Звільнити від сплати державного мита, як особу , що оскаржила Постанову про адміністративне правопорушення відповідно до ст.288 КУпАП.

Зделать типо так.....
3. Скасувати постанову судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ Мороз В.П. від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2-а-665/10 та прийняти нову постанову суду, про визнання дiй iнспектора Зайченко В.В. протиправними та скасування постанови серii АЕ № 248094 від 18.04.2010.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 14:50 
Не в сети
Постоялец

Зарегистрирован: 01 июл 2009, 11:10
Сообщений: 929
bazar76
3. Скасувати постанову судді Iндустрiального районого суду м.Днiпропетровськ ХХХ В.П. від 21 травня 2010 р. у справі за адміністративним позовом № 2-а-665/10 та прийняти нову постанову суду у задоволенні моїх позовних вимог.
хоча для тебе краще твій варіант. :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 15:35 
Не в сети
Новобранец

Зарегистрирован: 29 май 2010, 13:10
Сообщений: 26
Откуда: Днепропетровск
Добрый день. Олег, уже подали, теперь контролируйте апеляцуионный. Таким макаром вам могут отказать, т.к. апеляции подаются через суд первой инстанции. Очень интересная у вас ситуация. Получается, отсутствие страховки установлено незаконно. Самому очень интересна такая ситуация, т.к. она возникает довольно часто. Пожалуйста, держите в курсе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 20:01 
Не в сети
Постоялец

Зарегистрирован: 01 июл 2009, 11:10
Сообщений: 929
Marshal писал(а):
Добрый день. Олег, уже подали, теперь контролируйте апеляцуионный. Таким макаром вам могут отказать, т.к. апеляции подаются через суд первой инстанции.Пожалуйста, держите в курсе.

Это не моя ситуация.Я составил иск с помощью bazar76.
а иск требуется высылать почтой рекомендованным письмом,и квитанцию прилагают к апелляции подаваемой через суд районный.
Такое действие позволяет избежать внезапного/случайного "исчезновения" жалобы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 23:48 
Не в сети
Постоялец
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 31 май 2010, 22:11
Сообщений: 738
Откуда: Днепропетровск
Авто: Aveo
Ту Marshal
Этот иск в апп.суд был выстрадан из этой темы viewtopic.php?f=57&t=2034
И Олег Алексеевич (надо отдать ему должное) посторался нехило, а по сути он ваще был ЕДИНСТВЕННЫМ кто согласился мне помочь (за маленькое, пока виртуальное вознаграждение) ;)

Продублирую мой ответ с той темы и здесь........ он полезен тем что мыто платить ненадо и копию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно относить в апп.суд

Таккк........ отнёс в суд Вашу редакцию скаргы (правда без пункта о признании действий гайца непровомерными).
Так вот, в суд первой инстанции отнёс скаргу и её копию (тоесть в двух экземплярах), даю и говарю
Я - "возмёте такое?",
Тётя -"Канечно"
Я -"А про мыто квитанция ненужна?"
Тётя - "нет, выж указали ссылку на статью 288 КУпАП"
Я - "Я так знаю мне щас надо ищё в апп.суд отвезти копию такуюже, меня к этому обязывает какойто там закон"
Тётя - "нет, ненадо, мы сами всё передадим"

Но яж не пальцом деланый, темболее форум читал и тёте неповерил...... поехал в апп.суд чтоб узнать (навсякий случай, вдруг меня обманули) нужнали им копия.
Приехал. Разговор в апп.суде:
Я - "Вот, я такую я скаргу отнёс в суд первой инстанции, а вам она тоже нужна?"
Тётя - " КАНЕЧНО"
Я - "А гогда мне Вам позвонить и узнать на какое число мне назначат или ваще приняли ли мою скаргу?"
Тётя - "Позвоните через МЕСЯЦ, унайте что к чему"

Апупеть, это я тока через месяц узнаю приняли они ваще мою скаргу, а потом ищё наверно столкоже ждать сам суд..
Я в шоке, как в стране у нас всё долго.........

Итог, тётя в суде первой инстанции, толи сознательно, толи по неопытности меня ОБМАНУЛА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: